Wie zijn wij?
Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten.

Wat wij belijden en geloven ontlenen we aan de Bijbel, het Woord van God, waarvan wij geloven dat dit Woord door de Heilige Geest zelf is geinspireerd. In de vormgeving van ons kerk-zijn sluiten wij ons aan bij de gebruiken die in de kerk van de Reformatie in ons land zijn ontstaan. Om de centrale plaats van de woordverkondiging te benadrukken, kenmerken onze kerkdiensten zich door een overigens sobere, traditionele liturgie. De inhoud van de preken wordt gekarakteriseerd als Schriftuurlijk-bevindelijk: gebaseerd op Gods Woord met een toepassing op de bevinding van het geloof in het leven van Gods kinderen.

Wij hebben geen eigen predikant; de agenda van de te houden kerkdiensten waarin een (gast)predikant voorgaat vindt u onder de link preekbeurten. Overige (lees)diensten vinden als regel plaats elke zondag om 10:00 uur en om 16:30 uur.

Naast de kerkdiensten zijn er diverse activiteiten in gemeenteverband die u op deze website kunt vinden waardoor we de onderlinge band met elkaar versterken.

's Zondags tijdens de ochtenddienst wordt er voor de kleine kinderen cr�che gehouden; hartelijk welkom vanaf baby-leeftijd.

Het kerkgebouw is voorzien van ringleiding.

Bent u in de buurt met vakantie? Hartelijk welkom in onze diensten.
Komt u met een groep? Hartelijk welkom; de koster zorgt graag voor voldoende zitplaatsen - belt u a.u.b. contact opnemen