Dit zijn de activiteiten in onze gemeente:

Zondagsschool

Iedere zaterdagmorgen van 09.00 - 10.00 uur wordt er zondagsschool gehouden.
Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn welkom.

Catechisatie

De catechisaties zijn op donderdagavond van 19.30 - 20.30 uur. Er zijn twee groepen. Een jongerengroep, de 12 - 15 jarigen en een oudergroep, vanaf 15 jaar.

Studiekring "Nehemia"

De studiekring komt 1x per twee weken bij elkaar bij één van de leden thuis. Per jaar wordt er bekeken wat het studieonderwerp zal zijn, doorgaans een bijbelboek.

Jeugdvereniging 16+ "Mattheus"

Voorzitters: M.H. Konijnenburg en E. de Visser
Het rekeningnummer van de JV is: 3683043
De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
De jeugdvereniging vergadert 1x per twee weken. Er is gelegenheid voor bezinning over actuele en bijbelse onderwerpen, meestal met werkmateriaal van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Door het jaar heen organiseert de vereniging diverse extra activiteiten.