Geschiedenis
De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Eindhoven gaat terug tot ongeveer 1936. In die tijd trekt de groei van Philips velen uit het overwegend protestante noorden naar het rooms-katholieke zuiden. Zo ontstaat er ook behoefte aan zondagse samenkomsten in bevindelijke kring. Dit leidt tot de oprichting van een 'afdeling' van de Gereformeerde Gemeente. De afdeling valt onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente van Aalburg. Ouderling Arieke Versteeg van deze gemeente leidt van 1936 - 1939 de leesdiensten in Eindhoven. Daarna worden de leesdiensten gehouden door ouderling F.J. van Westering uit Eindhoven. In de notulen van de ledenvergadering gehouden op 17 januari 1942, lezen we dat er een kerkenraad wordt gekozen. Er worden twee ouderlingen en twee diakenen gekozen.

Na de Tweede Wereldoorlog groeit de gemeente zodanig dat de Classis Dordrecht het verzoek om zelfstandigheid inwilligt. Op 23 april 1959 vindt de instituering van de gemeente en de bevestiging van de gekozen ambtsdragers plaats. De gemeente bestaat uit 45 leden en 38 doopleden, dus 83 zielen. De gemeente heeft nu ook een eigen kerkgebouwtje, Sint (!) Trudostraat 7, Eindhoven.

Begin jaren 70 telt de gemeente ongeveer 100 leden en doopleden en wordt het huidige kerkgebouw aan de Plaggenstraat aangekocht van de Christelijk Gereformeerde Kerk die inmiddels ook een groter kerkgebouw nodig heeft (Schootsestraat). De groei zet echter niet door, waardoor het gebouw altijd wat te groot is voor de gemeente. Wel biedt dit de mogelijkheid om in de zomermaanden forse aantallen vakantiegangers gastvrijheid te bieden.

Na de jaren van economische groei in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, volgt er in de jaren 90 een tijd van stilstand en krimp. Bij Philips en DAF worden mensen ontslagen en de werkgelegenheid in het algemeen daalt. Als later de werkgelegenheid in en rond Eindhoven weer groeit, blijft de gemeente toch krimpen. T.g.v. de versterking van de reformatorische zuil, m.n. het reformatorisch onderwijs, kiezen steeds meer mensen uit onze gemeenten ervoor om op en neer te reizen i.p.v. te verhuizen naar onze regio.

Maar er treedt geen vergrijzing op, de leeftijdsopbouw blijft gezond. Daardoor blijft het mogelijk om tot op de dag van vandaag drie catechisatiegroepen, een zondagschool, een studievereniging/ bijbelkring en een jeugdvereniging te laten functioneren.

Zo trekt het Woord door de jaren heen, haar heilzame sporen ook in onze kleine gemeente.